Praktisk

Konferansen vert halden på Høgskulen i Sogn og Fjordane sentralt i Sogndal. Konferansen vil føregå i det nye Høgskulebygget.

Historiekroa fredag kveld og festmiddagen laurdag kveld vil bli halden på Quality Sogndal Hotel, 600 meter frå konferansestaden.

Sjå konferansesida vår på deltager.no for påmelding og betaling, informasjon om overnatting og reise til/frå Sogndal.