Program

På grunn av problema med flytrafikken er programmet fredag revidert! Det vil òg bli endringar for laurdag som vert kunngjorde seinare.

Konferansen vert halden i Høgskulebygget på Campus Fosshaugane.

(Detaljert program for parallellsesjonar)

 

Torsdag 2. mai

10:00-16:00 Ekskursjon: Balestrand og Høyanger

11:00-18:00 Ekskursjon: Topptur på ski i Jostedalen

 

Fredag 3. mai – REVIDERT PROGRAM

12:00-13:00 Registrering og kaffi

13:00-13:30 Opning ved rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Anders Timberlid, leiar i HIFO Sogn og Fjordane

Musikalsk innslag: Joakim Anselmby

14:30-15:00 (ny tid) Kaffipause

15:00-16:30 (ny tid) Hovudsesjon: «Stemmerett, demokrati og kjønn kring 1900 i eit transnasjonalt perspektiv». Møteleiarar: Ulrike Spring og Hilde L. Jåstad

«Hva er en borger? Nasjon, borgerskap og mobilisering i Norden», Ida Blom, Universitetet i Bergen

«Kvindevalgret, kvindebevægelse og politiske partier. En analyse af danske strategidiskussioner 1901-1915», Jytte Larsen, KVINFO, Danmark

«Män som strategi. Informella vägar till den svenske kvinnorösträtten», Christina Florin, Universitetet i Stockholm

Kommentar ved Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen

Nytt: Hovudsesjonen vil bli streama.

16:30-17:00 (ny tid) Kaffipause

17:00-18:30 (ny tid) Hovudsesjonen held fram

 

20:30 Historikarkro på Quality Hotel Sogndal

Musikalsk innslag: Lena Skjerdal

Merk: det er ikkje matservering på historikarkroa.

 

Årsmøtet i HIFO er utsett til laurdag, tidspunkt ikkje fastsett.

 

Laurdag 4. mai (PROGRAMMET VIL BLI REVIDERT)

08:30-10:30 Parallelle sesjonar (detaljert program)

1. Kvinner, nettverk og transnasjonale handlingsrom: Kina og skandinavisk misjon, 1890-1940. Sesjonsleiar: Inger Marie Okkenhaug (HiVolda)

2. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Sesjonsleiar: Teemu Ryymin (UNI Rokkansenteret)

3. Tilbakeblikk og framsyn: Familiehistorie og historisk demografi ved eit historisk generasjonsskifte. Sesjonsleiar: Hilde L. Jåstad (HiSF)

10:30-11:00 Kaffipause

11:00-13:00 Parallelle sesjonar (detaljert program)

4. Trygghet, risiko og forsikring. Sesjonsleiar: Espen Ekberg (Handelshøyskolen BI)

5. Frie føredrag (økt 1) (samandrag)

6. Arkiv, historie og formidling: muligheter og utfordringer. Sesjonsleiarar: Hilde Lange (Troms fylkeskommune) og Ulrike Spring (HiSF)

7. Misjonens kvinner; idealer, demokrati og makt. Sesjonsleiar: Rolf Inge Larsen (UiT)

8. Moderniseringvegar og identitetsdanning – regionar og fylke som historiske forskingsobjekt (del 1). Sesjonsleiarar: Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF) og Hege Roll-Hansen (HiSF)

13:00-14:00 Lunsj

14:00-18:00 Ekskursjonar

1. Skule- og idrettshistorisk vandring på Fosshaugane

2. Kulturhistorisk vandring i Sogndalsfjøra

3. Gods og husmannsplassar i Kaupanger og De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

4. Strandstaden Solvorn og Urnes stavkyrkje

19:30 Festmiddag på Quality Hotel Sogndal, kulturinnslag ved Kari Malmanger og andre

 

Sundag 5. mai (PROGRAMMET KAN BLI REVIDERT)

09:30-11:30 Parallelle sesjonar (samandrag)

9. Moderniseringvegar og identitetsdanning – regionar og fylke som historiske forskingsobjekt (del 2). Sesjonsleiarar: Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF) og Hege Roll-Hansen (HiSF)

10. Busetnadssogearbeid frå arkivlesesal og skrivemaskin til Dropbox og Facebook. Sesjonsleiar: Arnfinn Kjelland (HiVolda)

11. Rett og begrensninger – perspektiver på utviklingen av en stemmerett for alle. Sesjonsleiar: Vibeke Kieding Banik (UiO)

12. Frie føredrag (økt 2) (sjå detaljert program)

11:30-12:00 Kaffipause

12:00-13:30 Avslutningssesjon: “Kvinnene og den arabiske våren”. Føredrag ved seniorforskar Liv Tønnessen (Christian Michelsens institutt). Møteleiar: Anders Timberlid

13:30 Avslutning og lunsj