Avslutningssesjon: Kvinnene og den arabiske våren

Foredrag ved seniorforsker Liv Tønnessen (Christian Michelsens institutt)

Det folkelige opprør som begynte i 2011 over hele Midtøsten og Nord-Afrika er blitt kjent som “den arabiske våren”. Håpet var at den såkalte arabiske våren ville bringe ikke bare demokratisering, men større likestilling til regionen. Arabiske kvinner fra ulike klasse-bakgrunner, generasjoner og religioner over hele regionen har protestert mot autoritære og korrupte regimer. At arabiske kvinner tar til gatene for å styrte sittende regjeringer er neppe noe nytt. Regionen har en rik og lang historie med kvinners aktivisme, hva gjelder deres deltakelse i revolusjoner, i politiske og religiøse bevegelser, veldedighet, sosiale nettverk eller frivillige organisasjoner. Et dykk inn i historien viser at når det revolusjonære støvet har lagt seg og nye grunnlover ble vedtatt etter uavhengigheten fra kolonimaktene, ble kvinner i det store og det hele tilsidesatt. Det har ligget et håp om at den arabiske våren ville forbedre kvinners rettighetssituasjon; Eksempelvis innen familielov som er religiøst styrt og regulerer kvinners rettigheter innenfor ekteskapet. Denne typen lovsystem ble aktivt støttet av vestlige kolonimakter og senere forsterket av Mubarak og hans generasjon av autoritære ledere i Midtøsten. Håpet om at den arabiske våren ville bringe like rettigheter til kvinner har raskt blitt erstattet av frykt etter at islamister og salafister har gått av med valgserieren i Egypt og Tunisia. Vil den arabiske våren bring kvinner to steg tilbake heller enn ett fremover?