Hovudsesjon: Stemmerett, demokrati og kjønn kring 1900 i eit transnasjonalt perspektiv

Diskusjoner om kvinnestemmeretten foregikk i den vestlige verden fra tiden omkring den amerikanske og den franske revolusjonen og fram til årene etter første verdenskrig. Krig og revolusjon ledsaget ofte dannelsen av demokratiske nasjonalstater og påvirket forståelsen av begrepet borger.

De tre innleggene i denne sesjonen setter det som skjedde i de skandinaviske land i et transnasjonalt perspektiv, av og til med et blikk også til Finland. Vi undersøker hvilke strategier samtidens kvinneorganisasjoner og politiske partier fulgte, og hvordan dette endret seg over tid. Det legges vekt på betydningen både av nasjonale konflikter og klassemotsetninger, og vi gir innblikk i så vel formelle som uformelle kanaler for politisk innflytelse. Ulike forståelser av kjønn og endringer på dette feltet blir også tatt opp til diskusjon.

Program

«Hva er en borger? Nasjon, borgerskap og mobilisering i Norden», Ida Blom, Universitetet i Bergen

«Kvindevalgret, kvindebevægelse og politiske partier. En analyse af danske strategidiskussioner 1901-1915», Jytte Larsen, KVINFO, Danmark

«Män som strategi. Informella vägar till den svenske kvinnorösträtten», Christina Florin, Universitetet i Stockholm

Kommentar ved Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen

Møteleder: Ulrike Spring, Høgskulen i Sogn og Fjordane