1. Kvinner, nettverk og transnasjonale handlingsrom

(Detaljert sesjonsprogram med innleiarar)

I likhet med katolske kolleger, opererte protestantiske misjonærer i transnasjonale nettverk. Her ble det utvekslet og eksportert ideer, mennesker samhandlet med hverandre og svarte på insentiv fra utlandet i arbeidet med å skape misjonens agenda. Historien bak sosiale bevegelsers internasjonale nettverk har i liten grad vært gjenstand for studier. Denne sesjonen vil fokusere på faktorer som kan bidra til å forklare framveksten og utviklingen av sosiale bevegelsers transnasjonale nettverk, nærmere bestemt skandinavisk kinamisjon. Her er det interessant å se på den praktiske måten nettverk fungerte på i forhold til kjønnsideologi og kjønnsrelasjoner, både innen organisasjonenes hovedkvarter i de skandinaviske land og i Kina. Hvilken betydning kunne slike nettverk ha for enkeltindivid? Innleggene vil konsentrere seg om religion, kjønn og organisasjon innen transnasjonale rammer.