4. Trygghet, risiko og forsikring

(Detaljert sesjonsprogram med innleiarar)

Den moderne forsikringsbransjens fremvekst fra 1800- tallet og framover faller sammen med, og var naturligvis tett knyttet, til den tiltagende velstandsveksten som kjennetegnet den vestlige verden i denne perioden. Men ulike former for forsikringsordninger eksisterte lenge før perioden for moderne økonomisk vekst tok til fra 1800-tallet. En viktig funksjon for middelalderens gilder var nettopp å sikre sine medlemmer mot skadevirkningen av brann, sykdom på husdyr eller ulykker under reiser. Livs- og skadeforsikringens utvikling fra midten av 1800 tallet og fram til i dag er heller ikke en direkte avledning av velstandsutviklingen. Forsikringsbransjens fremvekst både speilet og formet viktige endringer i forståelsen av risiko og trygghet og hvordan disse faktorene best kunne håndteres av individer og av samfunnet som helhet. Hvordan oppsto arbeidsdelingen mellom det private og det offentlige med hensyn til sosial risiko, hvem løser hvilken oppgave i “trygghetssamfunnet”?

I denne sesjonen ønsker vi å undersøke hvordan behovet for trygghet og håndtering av risiko har blitt fortolket og praktisert i ulike faser av norsk historie, med et særlig utgangspunkt i forsikringsvesenets utvikling. Forsikring som fenomen har de siste tiårene blitt møtt med tiltagende interesse i internasjonal økonomisk-historisk forskning. Ved Senter for næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI, er det de siste årene satt i gang to omfattende forsikringshistoriske prosjekter, med utgangspunkt i Storebrand og Gjensidiges historie. Men også innen eldre tids historie har det blitt satt fokus på hvordan behovet for å beskytte seg mot brann og andre farer gav seg uttrykk i ulike former for sosial organisering.

Sesjonens ambisjon er å spenne opp et kronologisk lerret som strekker seg fra middelalderen til i dag, med en samlende problemstilling rundt samfunnets fortolking og håndtering av risiko.

Bidragsyterne vil presentere skriftlige arbeider og det vil bli invitert forberedte kommentatorer til hvert enkelt bidrag. I tillegg vil det selvsagt åpnes for plenumsdiskusjon.

Program

Sesjonsleder: Espen Ekberg (Handelshøyskolen BI)

Håkon Haugland (UiB): Til gjensidig hjelp og støtte. Sosiale støtteordninger i gildene og laugene i Norge i middelalder og tidlig nytid [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Erik Opsahl (NTNU)

Harald Espeli (BI): Fortropper for gjensidig skadeforsikring i Norge. Skipsforsikringsforeningene og brannkassenes gjennombrudd på 1800-tallet: Likheter og forskjeller [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Jan Thomas Kobberød (HiV)

Espen Ekberg (BI): Spesialiseringsrevolusjonen i norsk forsikring, 1914-1960 [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Jan Thomas Kobberød (HiV)

Sverre A. Christensen (BI): Tariffsamarbeid og intensivert konkurranse: norsk forsikring i en brytningstid i 1960-årene [Last ned paper (pdf)]

Kommentator: Pål Nygaard (BI)