6. Arkiv, historie og formidling: muligheter og utfordringer

(Detaljert sesjonsprogram med innleiarar)

De siste tiårene har vært preget av økende forskningsinteresse i arkivets egenart og samfunnsrelevans; dette sammen med “den digitale vendingen” og inntoget av sosiale medier har ført til et voksende fokus på arkivbrukeren og formidling som en viktig del av arkivvirksomheten. Formidling av arkiv finner i dag sted på ulike arenaer, fra tradisjonelle arkivinstitusjoner til museer og biblioteker, og på internett. Spørsmålet om hvordan historisk materiale og kunnskap skal formidles, er altså mer aktuelt enn noensinne før. Vi ønsker å belyse utfordringene som formidling av historie og spesielt arkiv står overfor i dag fra ulike perspektiver: fra metodiske og teoretiske refleksjoner til konkrete case-studier.