7. Misjonens kvinner: idealer, demokrati og makt

(Detaljert sesjonsprogram med innleiarar)

Tematikken er misjonskvinnenes rolle i det norske samfunnet fra midten av 1800-tallet og frem til nåtid. Den historiske forskningen fremstår ofte som religionsblind når man overser det religiøse utgangspunktet for kvinnefrigjøring skriver Inger Hammar i Emancipation och religion (1999). Sesjonen vil ikke forskuttere at det finnes et religiøst utgangspunkt for den norske kvinnefrigjøringen, men ønsker å drøfte de norske misjonskvinnenes ofte ambivalente rolle og posisjon i kampen for kvinners politiske og sosiale rettigheter i historien, det være seg i hjem, bedehus, lokalsamfunn eller på misjonsmarken.

Sesjonen vil bestå av innlegg fra fire bidragsytere som alle har arbeidet med misjonens kvinner i forskningen sin og som har sagt seg villige til å bidra.