11. Rett og begrensninger – perspektiver på utviklingen av en stemmerett for alle

(Detaljert sesjonsprogram med innleiarar)

Den organiserte bestrebelsene for stemmerett for kvinner som tok til på 1880-tallet var bare en av flere kamper for retten til å delta i valg, og ikke alle var basert på kjønn. Innleggene i denne sesjonen vil presentere tre dypdykk i debatter som omhandlet retten til å delta i politiske valg fra Grunnlovens tilblivelse og fram til 1913, med et særlig fokus på hvilke begrensninger, juridisk og sosiale, som ble satt for grupper som ønsket eller allerede hadde stemmerett.