Om Norske historiedagar

Den norske historiske forening (HIFO) har sidan 1985 hatt eit årleg arrangement som veksla mellom HIFO-seminar og Historiedagar. Det går no fast under namnet Norske historiedagar. Konferansen har utvikla seg til å bli den største  nasjonale møteplassen for faghistorikarar i Noreg. Konferansen går på rundgang mellom universitet og høgskular med historikarmiljø.

2012: Norske historiedager, Bodø 4.-6. mai
2011: Det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. mai

Liste over konferansar attover til 1985