Sesjons- og manuslokking

Norske historiedagar vert arrangert i Sogndal 3.-5. mai 2013. Vi inviterer med dette kollegaer og studentar til å koma med framlegg til parallelle sesjonar og frie føredrag. Framlegg kan fremjast individuelt eller på vegne av miljø eller grupper. Les meir om sesjons- og manuslokkinga på nettsidene.

Framlegg kan sendast på e-post til: anders.timberlid@hisf.no innan 1. februar 2013  (utsett frist).

Hovudsesjon: «Kvinnene og historia, strid for politiske og sosiale rettar»

Avslutningsføredrag på søndag: «Kvinnene og den arabiske våren»

Meir info om historiedagane finn du på: http://historiedagar2013.hisf.no/

Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for samfunnsfag

(Kunngjort på HIFO-lista 26.11.2012 og i Historikaren nr. 4/2012)

Posted in Uncategorized